Convocatoria Xeral Extraordinaria do 22 de xuno de 2016

Imprimir silbibeinavea - 15-Xuño-2016 - 11:47:02  

 

CONVOCATORIA


Na xunta directiva da Asociación para o Desenvolvemento Rural Sil-Bibei-Navea celebrada con data do 08 de xuño de 2016 e, acolléndose o estipulado no artigo 13.2 dos seus Estatutos, acordouse a convocatoria dunha asemblea xeral extraordinaria que, se celebrará no Salón de Plenos do Concello de A Pobra de Trives, sito en Paseo de San Roque - 4, o mércores día 22 de xuño, ás 19:00 horas en 1ª convocatoria e, ás 19:10 horas en 2ª convocatoria, para tratar os asuntos que se inclúen na seguinte orde do día:


 • 1. Lectura e aprobación, se procede, das actas das sesións anteriores.
 • 2. Aprobación, se procede, da estratexia de desenvolvemento local participativo.
 • 3. Informe Presidencia.
 • 4. Rogos e preguntas.

                                  En A Pobra de Trives, a 14 de xuño de 2016

                                   O Presidente                    Asdo: Francisco Magide Bizarro

ASEMBLEA XERAL DA ASOCIACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO RURAL SIL-BIBEI-NAVEA

 

 Convocatoria Xunta Directiva- PROCEDEMENTO ESCRITO do 17 de xuno de 2016

Imprimir silbibeinavea - 15-Xuño-2016 - 11:44:12  

 

CONVOCATORIA


         Pola presente convócase a tódolos membros da xunta directiva da "Asociación para o Desenvolvemento Rural Sil - Bibei -Navea" á sesión por procedemento escrito, para tratar os asuntos que se inclúen na seguinte orde do día:


 • 1. Aceptación, se procede, da solicitude de adhesión da C.M.V.M.C de Fradelo.
 • 2. Aceptación, se procede, da solicitude de adhesión da asociación cultural San Vicente de Fradelo.
                             En A Pobra de Trives, a 13 de xuño de 2016

                             O Presidente              Asdo: Francisco Magide Bizarro
XUNTA DIRECTIVA DA ASOCIACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO RURAL SIL-BIBEI-NAVEA

 
 
A Asociación Sil-Bibei-Navea, ten como ámbito de actuación os concellos de Castro Caldelas, Montederramo, Parada de Sil, A Teixeira, Chandrexa de Queixa, Manzaneda, Pobra de Trives, San Xoán de Río, Viana do Bolo e Vilariño de Conso, na provincia de Ourense.
 • A Pobra de Trives
 • A Teixeira
 • Castro Caldelas
 • Chandrexa de Queixa
 • Manzaneda
 • Montederramo
 • Parada de Sil
 • San Xoán de Río
 • Viana do Bolo
 • Vilariño de Conso
VisualQ